سبد مقایسه (0)

مقایسه

ویژگی های مهم کفش های ورزشی

  • 1394/08/11    12:58

رشته های ورزشی مختلف به کفش های خاصی نیاز دارند، اما ویژگی های عمومی در کفش برای همه رشته ها یکسان است. علاوه بر ویژگی های متداول در کفش های معمولی که افراد عادی می‌پوشند، کفش های ورزشی باید ضمن دارا بودن آن ویژگی ها،‌ ملحقات خاصی داشته باشند یا در برخی قسمت ها عناصر بنیادی و برجسته ای را دارا باشند.

به اشتراک بگذارید